Geen Waterbus meer op het Albertkanaal

17 Dec. 2019

2 min. lezen

Deel dit artikel:

Vanaf 1 januari 2020 vaart er geen waterbus meer op het Albertkanaal. Aan het einde van de proefperiode blijkt dat er te weinig passagiers DeWaterbus gebruiken. Ook het gratis varen tijdens de spitsuren bracht geen verandering. Het effect op de mobiliteit is te klein om de kosten van het voortzetten van de route te verantwoorden.

Port of Antwerp werkt al een aantal jaren aan een betere mobiliteit in en rond de haven. Voor het personenvervoer werd meer dan 2 jaar geleden een innovatieve mobiliteitsoplossing voorgesteld: DeWaterbus.

Schelde succes, Albertkanaal tegenvaller

DeWaterbus op de Schelde is een overdonderend succes, met dit jaar al meer dan 500.000 passagiers. Vlaanderen neemt de financiering vanaf 2020 over zodat de toekomst hiervan verzekerd is. 

DeWaterbus op het Albertkanaal, die in februari van dit jaar van start ging, is minder succesvol. Er zijn te weinig passagiers in de spitsuren zodat het effect op de mobiliteit zeer klein is. Daarnaast is er beperkt recreatief verkeer in de daluren. Tijdens de zomermaanden was er een stijging van het aantal passagiers, maar daarna vielen de cijfers zeer snel terug. 

Gezien de zeer grote nood aan mobiliteitsalternatieven in en rond Antwerpen werd beslist om ook met deze route van start te gaan als proefproject. De lagere snelheid op het Albertkanaal, waar bovendien ook minder nood is aan extra mogelijkheden om het water over te steken, bleek echter een groter struikelblok dan verwacht. 

Bij de voorziene evaluatie van de Albertkanaalroute kon alleen maar vastgesteld worden dat de middelen die in deze route geïnvesteerd worden niet meer te verantwoorden zijn in functie van de resultaten. De laatste waterbus op het Albertkanaal vaart op 31 december 2019. 

Port of Antwerp blijft, naast de fietsbus en DeWaterbus op de Schelde, werken aan innovatieve oplossingen om de mobiliteit in en rond de haven te verbeteren

Alle info en dienstregelingen van DeWaterbus staan op dewaterbus.be

Zet je koers verder